Kiểm tra mạch linh hoạt

Kiểm tra mạch linh hoạt

Loại: CircuitsHeight:0.125mmCopper linh hoạt kiểm tra độ dày: 20umColor của coverlay:BlackColor của truyền thuyết: WhiteStiffener chất liệu: PI stiffenerApplication:TestMin. Trace/Space:0.10mm/0.10mmMin. Lỗ tên

Nói chuyện ngay