Ba lớp mù Test FPC

Ba lớp mù Test FPC

Loại: 3-lớp mù kiểm tra FPCHeight:0.15mmCopper dày: 23umLayer tính: 3Coverlay màu: BlackLegend màu: WhiteStiffener chất liệu: SteelApplication:Test boardBlind lỗ loại: L1-2 tối thiểu vết / không gian: 0

Nói chuyện ngay