Ñeøn neàn linh động mạch

Ñeøn neàn linh động mạch

Loại: Backlight linh hoạt circuitsHeight:0.1mmCopper dày: 20umColor của coverlay: YellowColor của truyền thuyết: WhiteStiffener chất liệu: PI stiffener, thép stiffenerMin. Trace/Space:0.10mm/0.10mmMin. Lỗ

Nói chuyện ngay