Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Thực tế sử dụng của khuếch tán máy PC
Apr 12, 2016

Với nhu cầu LED hoàn thành ánh sáng dần dần được cải thiện, so với thông thường kính thủy tinh phủ sương LED tấm dẫn ánh sáng và sự gia tăng của máy tính bảng cho tốc độ truyền dẫn ánh sáng cao và tươi bán trên thị trường và trở nên nóng.

Hiện nay, khuếch tán trường chủ đạo của xứ PMMA, PC, PET, vv, nhưng nó là để xác định phổ biến mảng quyết định cai trị bằng cách sử dụng hiệu quả. Tích hợp các loại khác nhau của nguồn ánh sáng led, nguồn ánh sáng với các khoảng cách khác nhau phổ biến được chọn dựa trên, và theo phân khu này, cùng với chất liệu và độ dày khác nhau, phổ biến mảng kết hợp chương trình lên đến hàng chục loài, đặc biệt là ở cấp độ của thị trường, các biện pháp thống nhất khó khăn hơn. Sử dụng nhiều nhất là máy tính tại tài liệu giai đoạn này, vì vậy việc sử dụng của khuếch tán máy tính là gì?