Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Mục tiêu thị trường phía bắc Trung Quốc PCB, trúng hàng triệu đô la trong Nam á mở rộng công suất gần 200.000 tấn sợi thủy tinh
Apr 12, 2016

Xem liên kết mạnh mẽ về nhu cầu, nhà sản xuất thủy tinh ở thượng nguồn chất xơ sợi Nam á Trung Quốc PCB khẳng định, nó sẽ thành kính sợi (Kunshan) công ty (PFG sợi thủy tinh-Kunshan) sẽ nhấn hạ 16.5 triệu đô la, bao gồm Trung Quốc Yu thứ ba chỗ kính sợi sợi lò, xem xét trường hợp đầu tư dự kiến sẽ Yu mới giải phóng mặt bằng nhanh nhất quý 3 năm nay có thể phá vỡ mặt đất, xây dựng nhà máy sản xuất, sẽ trên cả hai mặt của tổng số có thể tổng số sẽ xấp xỉ 200.000 tấn , toàn cầu hàng đầu ngôi nhà ổn định.