Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Chi phí linh động mạch
Apr 12, 2016

Linh hoạt hội giá đang rơi xuống, và nằm gần các mạch cứng truyền thống. Lý do chính là sự ra đời của một tài liệu mới, cải thiện quá trình sản xuất và thay đổi cấu trúc. Bây giờ sự ổn định nhiệt của cơ cấu làm cho sản phẩm nhiều hơn, ít vật liệu không khớp. Một số mới hơn vật liệu vì các lớp đồng mỏng hơn và có thể được thực hiện tinh vi hơn dòng cho phép các thành phần nhẹ, phù hợp hơn cho tải vào một không gian nhỏ.