Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Các chuyên gia dự đoán giá cả vật tư PCB bay lên
Apr 12, 2016

Trong tháng tư mạch in chính hội đồng quản trị (PCB) vật liệu giá đã tăng, bao gồm các sợi thủy tinh và copper-clad laminate (CCL). Dưới ảnh hưởng của mùa-off, PCB dự kiến nhu cầu học kỳ thứ hai sẽ vẫn yếu. Ngành công nghiệp nhà quan sát nhận xét rằng liệu các doanh nghiệp có thể thông suốt điều chỉnh giá vật liệu là chưa được xác định.