Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Kiến thức về PCB Board
Apr 12, 2016

Có rất nhiều các phương pháp phân loại mạ đồng bảng. Bằng cách tăng cường vật liệu, có thể chia thành: trên giấy, kính sợi vải, hỗn hợp (CEM series), đa lớp chất nền và các cơ sở của vật liệu đặc biệt (như gốm sứ, kim loại-core)-5. Bằng cách sử dụng các chất kết dính nhựa bằng cách phân loại khác nhau phổ biến trên giấy CCI. : Nhựa phenol formaldehyde (XPc, XxxPC, FR-1, FR 12 vv), epoxy nhựa (FE 13), polyester resin và các loại khác. Epoxy thông thường, sợi thủy tinh duct CCL (FR 14, FR-5), là loại ống sợi thủy tinh, được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.