Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Máy tính bảng
Apr 12, 2016

Polycarbonate là thành phần chính của máy tính bảng bằng công nghệ đùn co-ĐÙN tấm được làm bằng một chất lượng cao. Do bề mặt được bảo hiểm với nồng độ cao của hấp thụ UV, bên cạnh các đặc tính của kháng UV và có thể duy trì lâu dài phong hóa, sẽ không bao giờ phai.