Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Ưu điểm chính bảng mạch in
Apr 12, 2016

Các lợi thế chính của việc sử dụng các bảng mạch in là:

1. các đồ họa là lặp đi lặp lại (reproducibility) và nhất quán, giảm dây và lắp ráp lỗi, tiết kiệm thời gian bảo trì, vận hành và kiểm tra thiết bị;

2. thiết kế có thể được tiêu chuẩn hóa, mà giao dịch hoán đổi; 3. cao dây với mật, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, mà sẽ giúp đỡ miniaturization của thiết bị điện tử;

4. tạo điều kiện cho cơ giới hóa và tự động hóa sản xuất, nâng cao năng suất và giảm chi phí của các thiết bị điện tử.

Các phương pháp sản xuất bảng mạch in có thể được chia thành trừ (trừ) và thêm phương pháp (phụ gia) hai loại rộng. Hiện tại, quy mô sản xuất công nghiệp hoặc để bù đắp các phương pháp cho ăn mòn của phương pháp đồng lá mỏng.