Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Bảng mạch PCB
Apr 12, 2016

1. PCB mảng rộng ≤ 260mm (SIEMENS dòng) hoặc 300mm (FUJI dòng); Nếu bạn cần tự động dispensing, PCB mảng rộng độ dài ≤ 125 x mmx180 mm

2. ghép hình dạng như gần square, khuyên bạn sử dụng 2 x 2, 3 x 3,...... Câu đố, nhưng không đánh vần ra âm và dương

3. bảng mạch câu đố ô (kẹp) nó phải là một thiết kế kín, đảm bảo rằng sự biến dạng của PCB tấm cố định nhân vật sẽ không

4. khoảng cách trung tâm giữa các tấm nhỏ, kiểm soát giữa 75 mm ~ 145 mm


Một cặp: Phân loại các bảng mạch in

Tiếp theo: Miễn phí