Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Phân loại các bảng mạch in
Apr 12, 2016

Phân loại dựa trên mạch PCB board mạch in: PCB in bảng mạch chia thành một mặt, hai mặt và đa lớp. Ván ép phổ biến thường 4 hoặc 6 tầng bảng, phức tạp multilayer lên đến hàng chục các lớp.

Các bộ phận của PCB Board có ba loại chính sau đây:

Gấp bảng điều khiển duy nhất

Single bảng điều khiển (Single-SidedBoards) trên PCB cơ bản nhất, tập trung ở phía bên, các thành phần dây trung tâm phía bên kia. Vì dây chỉ xảy ra ở một bên, PCB này được gọi là một mặt (một mặt). Bởi vì một bảng duy nhất trong dòng thiết kế có nhiều hạn chế nghiêm trọng trên (vì chỉ có một bên, dây không thể vượt qua con đường phải xung quanh một mình), như vậy chỉ là các mạch trước đó bằng cách sử dụng các bảng.