Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Sự phát triển của bảng mạch in
Apr 12, 2016

Qua hơn 10 năm, cho mạch in (Board mạch in, PCB cho ngắn) sản xuất ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, tổng sản lượng, cả hai xếp hạng đầu tiên trên thế giới. Do các sản phẩm điện tử mới, giá tranh thay đổi cấu trúc của chuỗi cung ứng, cả hai phân bố công nghiệp, chi phí và tiếp thị thuận lợi, Trung Quốc đã trở thành thế giới quan trọng nhất các cơ sở sản xuất mạch in.