Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thị phần bảng mạch in
Apr 12, 2016

Qua hơn 10 năm qua, in bảng mạch sản xuất ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc, tổng cộng sản lượng, cả hai xếp hạng đầu tiên trên thế giới. Do các sản phẩm điện tử mới, giá tranh thay đổi cấu trúc của chuỗi cung ứng, cả hai phân bố công nghiệp, chi phí và tiếp thị thuận lợi, Trung Quốc đã trở thành thế giới quan trọng nhất các cơ sở sản xuất mạch in.