Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thiết kế bảng mạch in
Apr 12, 2016

Thiết kế bảng mạch in được dựa trên sơ đồ mạch, mạch thiết kế cần để hoạt động. Thiết kế bố trí chính của thiết kế bảng mạch in, cần phải xem xét bố trí bên ngoài kết nối, giao diện tối ưu hóa nội bộ linh kiện điện tử, kim loại dây điện, điện từ bảo vệ và tối ưu hóa việc bố trí thông qua-lỗ, tản nhiệt, và các yếu tố khác. Thiết kế tốt có thể tiết kiệm chi phí sản xuất, hiệu năng tốt và nhiệt hiệu quả. Thiết kế bố trí đơn giản có thể đạt được bằng tay, thiết kế bố trí phức tạp đòi hỏi phải sử dụng máy tính hỗ trợ thiết kế (CAD).