Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Các thành phần cơ bản của Board mạch
Apr 12, 2016

Ban hiện tại chủ yếu bao gồm những điều sau đây:

Dòng và các bề mặt (Pattern): giữa các dòng là công cụ breakover ban đầu trong thiết kế sẽ thiết kế các nền tảng đồng lớn và sức mạnh. Các dòng và các bề mặt cùng một lúc.

Lưỡng điện lớp (lưỡng điện): được sử dụng để duy trì mạch điện và vật liệu cách nhiệt giữa lớp, thường được gọi là chất nền.