Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tuyên bố ủy quyền UL
Jul 13, 2018

Gần đây, chúng tôi thấy rằng một số sản phẩm không được sản xuất bởi công ty chúng tôi, nhưng sử dụng logo của chúng tôi và nhãn hiệu UL mà không được phép.

 

Ở đây, công ty chúng tôi tuyên bố long trọng:

 

1) Chúng tôi đã không ủy quyền cho bất kỳ đại lý nào để thực hiện công việc kinh doanh ở nước ngoài. Việc vi phạm sử dụng các tài liệu liên quan của công ty mà không có sự cho phép trực tiếp là vi phạm.

 

2) chúng tôi không đảm bảo tính xác thực và hợp pháp của sản phẩm được bán ở nước ngoài mà không có thư ủy quyền, ngoài ra chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực và sau bán hàng dịch vụ. Đồng thời, công ty chúng tôi sẽ được điều tra về trách nhiệm pháp lý theo pháp luật và yêu cầu bồi thường thiệt hại của chúng tôi.

 

Bản ghi này được sao chép ngay.

001.png