Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tại sao công ty mất khách hàng
Jun 16, 2018

tại sao công ty mất khách hàng, đó chỉ là ý kiến cá nhân:

Quen thuộc với các sản phẩm của họ là không đủ

Vượt qua những lợi ích của sản phẩm và dịch vụ

Bỏ qua các quyền của khách hàng, ẩn các vấn đề về sản phẩm cần chú ý

Đức tin xấu

Không có cách cố định để giao dịch

Sau khi giành được một thỏa thuận không theo dõi, khái niệm sau bán hàng kém

Không trả lời thông tin hoặc điện thoại của khách hàng

Bỏ qua vấn đề của khách hàng

Sau khi từ chối, từ bỏ và không nhấn mạnh vào

Được liệt kê ở trên, mà bạn đã thực hiện?

锣边机(Routing Machine).png