Mù PCB

Mù PCB

Loại: mù PCBfinal bảng độ dày: 1.2mmfinal đồng độ dày: 1/1/1/1 OZsolder mặt nạ màu: blacksilk màn hình màu: whiteMaterial: HTGBuried lỗ: L1-2; L3 - 4Min. dòng chiều rộng/không gian: 0.125mm/0.125

Nói chuyện ngay