Chôn chính PCB

Chôn chính PCB

Loại: chôn chính pcbfinal ban chiều dày: 1.6mmfinal đồng dày: 35umsolder mặt nạ màu: màu sắc màn hình greensilk: whitematerial: TG150Buried lỗ: lớp 2-lớp 3; lớp 4-5; lớp 6-7Min. li

Nói chuyện ngay