Kiểm soát PCB

Kiểm soát PCB

Loại: kiểm soát độ dày ban PCBfinal: 1.8mmfinal đồng dày: 1OZsolder mặt nạ màu: bluesilk màn hình màu: whiteMin. đường chiều rộng/không gian: 0.125mm/0.125mmmin đường kính của lỗ đã hoàn thành: 0.25mmsurf

Nói chuyện ngay