Trắng Adapter Board

Trắng Adapter Board

Loại: white adapter boardfinal ban dày: 2.2mmfinal đồng độ dày: 1/1/1/1 OZsolder mặt nạ màu: whitesilk màn hình màu: blackMaterial: MTGMin. đường chiều rộng/không gian: đường kính 0.125mm/0.125mmmin

Nói chuyện ngay