Vòng LED Ban

Vòng LED Ban

loại: vòng dẫn boardfinal bảng độ dày: 1.6mmfinal dày: 35umsolder mặt nạ màu: whitesilk màn hình màu: blackMin. đường width/space:1.0mm/0.8mmmin đường kính lỗ: 1.0mmsurface hoàn thành Fi

Nói chuyện ngay