Bảng mạch ngón tay vàng

Bảng mạch ngón tay vàng

Loại: ngón tay vàng mạch boardfinal ban chiều dày: 2.0mmfinal đồng dày: 70umsolder mặt nạ màu: màu sắc màn hình redsilk: whiteMin. đường chiều rộng/không gian: 0.2mm/0.2mmmin đường kính của lỗ đã hoàn thành:

Nói chuyện ngay