Flexile PCBA

  • Linh hoạt PCBA

    Liên Bây giờ

    Linh hoạt PCBA

    Loại: linh hoạt PCBAfinal bảng dày: 0.075mmfinal đồng dày: 25ummaterial: PIsolder mặt nạ màu: yellowsilk màn hình màu: whiteapplication: phoneMin điện thoại di động. đường chiều rộng/không gian: 0.05mm/0.05m Hơn

Nếu bạn đang có kế hoạch nhập khẩu flexile PCBA, Longjiang mạch International Limited là một trong những hàng đầu thế giới flexile PCBA các nhà sản xuất và nhà cung cấp, chào mừng bạn đến liên hệ với các nhà máy của chúng tôi.