Diễn đàn in chính hội

Diễn đàn in chính hội

Loại: main in bảng assemblylayer tính: 8 layerfinal hội đồng dày: 2.0mmfinal đồng dày: 35ummaterial: HTG FR4solder mặt nạ màu: blacksilk màn hình màu: whiteapplication: y tế cuôn

Nói chuyện ngay