Hai mặt Rigid-flex PCB

 • Máy chủ lưu trữ cứng PC-flex PCB

  Liên Bây giờ

  Máy chủ lưu trữ cứng PC-flex PCB

  Loại: máy chủ máy tính cứng nhắc-flex PCBRigid PCB dày: 1.5mmFlexible PCB dày: 0.09mmCopper dày: 25umLayer tính: 2Solder mặt nạ màu: GreenCoverlay màu: YellowLegend màu: WhiteApplication:Self Balanc Hơn

 • Lỗ nửa cứng-flex PCB

  Liên Bây giờ

  Lỗ nửa cứng-flex PCB

  Loại: nửa-lỗ cứng nhắc-flex PCBRigid PCB dày: 1.0mmFlexible PCB dày: 0.05mmCopper dày: 35umLayer tính: 2Solder mặt nạ màu: GreenCoverlay màu: YellowLegend màu: WhiteSpecial quá trình: nửa Hơn

Nếu bạn đang có kế hoạch nhập khẩu hai mặt cứng nhắc flex PCB, Longjiang mạch International Limited là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp PCB cứng nhắc hai mặt hàng đầu, chào mừng liên hệ với nhà máy của chúng tôi.