Lỗ nửa cứng-flex PCB

Lỗ nửa cứng-flex PCB

Loại: nửa-lỗ cứng nhắc-flex PCBRigid PCB dày: 1.0mmFlexible PCB dày: 0.05mmCopper dày: 35umLayer tính: 2Solder mặt nạ màu: GreenCoverlay màu: YellowLegend màu: WhiteSpecial quá trình: nửa

Nói chuyện ngay