Điện thoại di động cứng nhắc-flex PCB

Điện thoại di động cứng nhắc-flex PCB

Loại: điện thoại di động điện thoại cứng nhắc-flex PCBRigid PCB dày: 0.6mmFlexible PCB dày: 0.05mmCopper dày: lớp ngoài 35um phần mềm 25umLayer tính: 6Solder mặt nạ màu: BlackCoverlay màu: YellowLegen

Nói chuyện ngay